2020-04-22

Tid: On 2020-04-22 kl 13.00 - 17.00

Plats: Styrelserummet, Brinellvägen 8, plan 11

För mer information kontakta Seija Natri, seija@kth.se
08-790 7059, 076-555 6496

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-11-08