Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Den hållbara ledaren - seminarium

Projektet ”Lärosätenas klimatnätverk” arbetar för att stärka samarbetet mellan lärosätena och att underlätta för lärosätena att uppfylla sin del av Parisavtalet – Något som kräver en omställning av hela högskolesektorn. Syftet med ”Den hållbara ledaren” är att lyfta ledarens roll i detta viktiga omställningsarbete. Det syftar också till att bjuda in till samtal om hur ett gemensamt arbete kan fortsätta framgent.

Tid: Ti 2024-05-21 kl 12.00 - 16.30

Plats: Audhumbla, SLU (VHC, Ulls väg 26, 756 51 Uppsala). Möjlighet att delta via Zoom.

Språk: Svenska

Exportera till kalender

Anmäl dig genom att klicka här!

Under den här dagen kommer vi att bjuda på inspiration och kunskap relaterat till vardagliga "hållbarhetsutmaningar" inom akademin. Vi kommer även att diskutera om vi har de verktyg som behövs för att ledare ska kunna driva hållbar omställning. Vi vill också bjuda in till samtal om hur vi gemensamt kan fortsätta arbetet efter detta event, för att stödja akademins ledare i omställningsarbetet

Moderatorer

 • Kristina Von Oelreich, Hållbarhetschef, KTH
 • Magnus Breitholtz, professor och rektorsråd för miljö och hållbar utveckling, Stockholms universitet

Program

12:00 – 13:00 Lättare lunch och mingel

13:00 – 13:05 Välkomna till SLU
Anna Lundhagen, Vicerektor med ansvar för samverkan och fortlöpande miljöanalys

13:05 – 13:10 Inledning
Johanna Adami, rektor Sophiahemmet högskola och medlem i
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

13:10 – 13:15  Lärosätenas klimatnätverk
Johanna Sennmark, miljöchef på SLU och projektledare
Klimatnätverket. Presentation av värdkonstellationen och fokusgruppledare

13:20 – 13:50  Ledarskap i en transformativ tid
Frans Prenkert, professor och ordförande i Örebro universitets plattform för en hållbar framtid (PSF)

13:50 – 14:35  Möjligheter och målkonflikter i ledarrollen
Anföranden max fyra minuter följt av en paneldebatt 20 min

 • Anna Lundhagen: Vicerektor med ansvar för samverkan och fortlöpande miljöanalys
 • Anna Sobek: Prefekt, Stockholms universitet
 • Frans Prenkert: Professor och ordförande i Örebro universitets plattform för en hållbar framtid (ej anförande)
 • Johanna Adami: Rektor Sophiahemmet högskola och medlem i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)
 • Lars Johansson: Stf. prefekt, SLU
 • Sebastiaan Meijer: Professor och vice skolchef för skolan för Kemi, bioteknik och hälsa på KTH

14:35 – 15:15 Diskussionsstationer med fika

15:15 – 16:00Verktyg och delaktighet i transformationen

Anföranden max 5 min följt av en paneldebatt 20 min

Tar fram verktyg och riktlinjer (resultaten från fokusgrupperna)

 • Anne-Kathrin Peters: Docent och forskare, KTH samt fokusgruppledare för Klimatnätverkets fokusgrupp ”Lärande för hållbar utveckling”
 • Lisa Redin: Hållbarhetsstrateg, Umeå universitet samt fokusgruppledare för Klimatnätverkets fokusgrupp ”Byggnader och energi”
 • Felicia Widing: Hållbarhetsstrateg, KTH samt deltagare i Klimatnätverkets fokusgrupp ”Tjänsteresor”

Tar emot resultatet och implementerar det i verksamheterna

 • Anna Sobek: Prefekt, Stockholms universitet (ej anförande)
 • Sara Gräslund: Enhetschef SLU Global
 • Sebastiaan Meijer: Professor och vice skolchef för skolan för Kemi, bioteknik och hälsa på KTH (ej anförande)

16:00 – 16:15 Avslutning

Hur kan Klimatnätverket bidra i det fortsatta arbetet?

Nästa steg: Klimatnätverkets fokusgrupp för hållbart ledarskap

16:15 – 18:00 Mingel och tilltugg

Välkommen med din anmälan!