Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Det professionella samtalet - för chefer

Det professionella samtalet -
att förbereda, genomföra och avsluta professionella samtal i samband med diskrimineringsärenden - tre dagars utbildning för chefer

Tid: Fr 2020-11-20 kl 09.00 - 15.00

Plats: KTH Campus, Teknikringen 1

Exportera till kalender

Utbildning för chefer - tre dagar: 20 november, 24 november och 1 december kl 9.00-15.00

Länk till anmälan till utbildningen

Kursavgift: 4 900 kr/person.

Målgrupp

Chefer med behov av kompetens i att leda och genomföra professionella samtal med studenter och anställda i samband med diskrimineringsärenden.

Syfte

Att via kunskap, fördjupade dialoger och träning skapa förutsättningar för chefer och medarbetare att tryggt agera i situationer som kan upplevas som utmanande, få ett gemensamt språk samt att med högsta effekt genomföra de samtal som behöver genomföras.

Mål

Vid avslutad utbildning ska du ha fått med dig konkreta och användbara verktyg för att hantera olika situationer som kan uppstå och känna dig tryggare i att leda samtalet framåt med konstruktiva lösningar och samtalsmetodik.

Form

Praktisk färdighetsträning med teoretisk grund.

Innehåll

Teori i grundläggande samtalsmetodik, övningar, fallbeskrivningar och ett utbyte av erfarenhet mellan professioner.

Kunskap, metod samt träning i:

 • Samtalsledarens roll och uppdrag
 • Det professionella samtalets syfte och struktur
 • Att skapa förtroende och att vara objektiv
 • Att lyssna aktivt
 • Öppna eller ledande frågor?
 • Det empatiska och hjälpsamma förhållningssättet
 • Leda samtalet framåt och att undvika fallgropar
 • Bemöta och hantera starka känslor
 • När hen låser sig eller du når inte fram, hur går du vidare?
 • Sammanfattningar, verbalisering, reflektion och annat stöd för samtalet
 • Att säkra kvalitén på samtalet, vad kan påverka?
   

Utbildare

 Jacob Krajevski, Personal- och organisationskonsult, Starck & Partner.

Kontakt vid frågor

Karriär- och kompetensutveckling, personalutveckling@kth.se