Till innehåll på sidan

Docentföreläsning: Finansiell bildning – för vem, varför och hur?

Tid: Fr 2018-11-09 kl 14.00 - 15.00

Plats: Sahara, Teknikringen 10B

Föreläsare: Inga-Lill Söderberg

Kunskaper om hur det finansiella systemet fungerar och hur vi som enskilda aktörer i detta system kan navigera vardagen för en bättre och mer hållbar ekonomisk framtid brukar i allmänt tal beskrivas som finansiell bildning.

Personer med låg kunskap om finansiella begrepp (literacy) och svag räknefärdighet (numeracy) sparar mindre, planerar mindre inför ålderdomen, betalar högre avgifter för olika finansiella transaktioner, och har oftare problem med sina bolån. De har helt enkelt bristande förmåga/duglighet (capability) att navigera i sin ekonomiska vardag och skaffa underlag för att fatta väl avvägda ekonomiska vardagsbeslut. 

Utbildning generellt - och finansiell kunskap och räkneförmåga specifikt - är därför också viktiga faktorer som avgör hur delaktiga hushåll och individer är i samhället. Studier har visat att det finns ett samband mellan låg finansiell bildning och risken att bli exkluderad från tillgång till finansiella tjänster och därmed från viktiga samhällsfunktioner.

Många länder världen över satsar resurser på att studera befolkningens finansiella bildning och på nästan lika många håll genomförs ambitiösa program för att öka denna.

Inga-Lill Söderberg resonerar kring begreppet finansiell bildning och ger några perspektiv på nyttan av och problemen med satsningar på ökad finansiell bildning.

Docentpresentationen är öppen för allmänheten. Ingen anmälan krävs, men antalet platser är begränsat.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-10-25