Till innehåll på sidan

Effective international communication

Engelsk språkkurs i Cambridge, Storbritannien 5 dagar

Tid: Sö 2018-09-09 kl 08.00 - Fr 2018-09-14 kl 16.30

Plats: Cambridge, Storbritannien

Med den ökade internationaliseringen av samhället följer ett ökat behov av goda språkkunskaper i engelska för universitetets tekniska och administrativa personal. Personalen förväntas kunna möta internationellt rekryterade anställda och studenter med en professionell skriftlig och muntlig engelska. Den här språkkursen vänder sig särskilt till dig med förkunskaper som högst C1 (Europarådets referensram för språk).

Anmälan och bokningsvillkor

Kursen är öppen för anmälan till och med 8 juni. Kostnad: Kursavgift 5000 kr. Eventuellt utlägg för tåg/taxi till och från flygplats tillkommer. Flygresa och boende finansieras via Erasmus+ stipendium.

För kursanmälan genomför gärna förkunskapstestet på Folkuniversitetets hemsida och mejla oss ditt resultat.

Förkunskapstest: www.folkuniversitetet.se/Las-mer-om-sprak/Spraktest/

Kontakt vid KTH: Karriär- och kompetensutveckling, personalutveckling@kth.se

Registrera därefter din kursanmälan efter muntligt godkännande av din chef/överordnade med budgetansvaret.

Kursanmälan till Språkresa Cambridge september 2018

Effective international communication

Språkkursen fokuserar på färdigheter i muntligt uttal, lämpliga ordval, grammatik och skriftlig kommunikation. Förutom förbättrade kommunikationsfärdigheter i engelska ger kursen en möjlighet till att lära känna andra medarbetare inom stödverksamheten. Med nya kontaktytor bidrar vi också till ökad kunskap om varandras verksamheter

Begränsat antal deltagare: max 13

Urvalskriterier: Ett urval bland deltagarna kan förekomma med grund till att vi strävar efter en jämn fördelning av deltagare över organisation och kön. Det är inte först till kvarn på språkresorna.

Bakgrund

Språkkursen anordnas i ett samarbete mellan KTH Karriär- och kompetensutveckling/PA, StaffExchange/IRO och Engineering department at University of Cambridge.

I och med universitetsledningens vision om ett tvåspråkigt KTH 2027 1 samt att KTH:s samarbete med Cambridge University kan komma att förändras i samband med Brexit så ser vi det särskilt motiverat att göra en satsning på engelska språkkurser för TA-personal. Vi ger tre tillfällen under läsåret ht18-vt19: 9-14/9 och 2-7/12 2018 samt 24-29/3 2019.

1. Vision 2027 finns att läsa i sin helhet på KTH:s intranät: