Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Equality Forum: Hantering av diskriminerings- och trakasserifall på KTH

Många på KTH känner inte till hur fall av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling hanteras och utreds. Detta kan både leda till att det blir en högre tröskel för att anmäla men också att det finns felaktiga förväntningar på hur en utredning går till. Kom på Equality Forum för att få mera information och för att ställa dina frågor!

Tid: To 2022-04-28 kl 10.00 - 10.55

Plats: Zoom (föranmälan krävs)

Exportera till kalender

Syftet med Equality Forum med tema ärendehanteringsprocessen för fall av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling på KTH är att skapa en bredare förståelse för vad som händer efter en anmälan gjorts och vad den som anmäler kan förvänta sig av KTH.

Panel:
Karin Eliasson, HR-specialist, GVS
Sofia Norlander, gruppchef, EECS kontaktperson för studenter
Roh Petas, JML-strateg, KTH Equality Office (moderator)

Detta Equality Forum arrangeras som ett Zoom Webbinar. Deltagarna kommer inte att kunna se eller skriva till varandra men de kan skriva frågor till talarna. De som anmält sig kommer också att få möjlighet att skicka in frågor på förhand till panelen.

För att tillgängliggöra information om ärendehanteringsprocessen ytterligare hålls detta evenemang två gånger, först på svenska (kl. 10:00-10:55) och sedan på engelska (kl. 11:05-12:00).

Obligatorisk förhandsanmälan: www.kth.se/form/equalityforum28aprilse

KTH Equality Office arrangerar Equality Forum för att tillgängliggöra JML-arbetet (jämställdhet, mångfald och lika villkor) vid lärosätet till medarbetare och studenter. Equality Forum är en regelbundet återkommande samlingsplats för tematiserad information och frågor kring JML-områden som verksamheten själv har efterfrågat. Träffarna sker ca en gång i månaden i olika format, främst via Zoom, och skapar möjligheter till fortbildning och dialog inom JML-området.

Kontakt 

Roh Petas

rohp@kth.se