Till innehåll på sidan

Generalised stacking fault energy and plastic deformation of austenitic stainless steels

Tid: Fr 2018-09-28 kl 13.00

Plats: Konferensrum N111, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Licentiand: Molnár Dávid Sándor , Materialvetenskap

Granskare: Prof. Dr. Guocai Chai, Sandvik AB, Sandviken

Huvudhandledare: Prof. Levente Vitos