Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Grundläggande brandskyddsutbildning

Kursen vänder sig till anställda vid KTH och tar upp både teori och praktik kring grundläggande brandskydd. Teorin syftar till att förhindra att brand i skollokaler uppstår och begränsa konsekvenserna av det. Praktisk övning med brandsläckare.

Tid: Må 2021-10-11 kl 09.00 - 12.00

Plats: KTH Campus eller online

Exportera till kalender

Anmälan till Grundläggande brandskyddsutbildning

Sista anmälningsdag är 17 september. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Kostnadsfri personalutbildning men en administrativ kostnad på 800 kr tillkommer vid frånvaro efter sista avbokningsdag. Meddela alltid skriftligen om du får förhinder. Platsen kan överlåtas till en kollega men måste meddelas personalutveckling@kth.se  i sådant fall.

Vid fler sökande än platser kan ett urval ske för en jämnare fördelning över skolor, avdelningar och kön. Önskas fler platser kontakta KTH:s säkerhetsavdelning för mer information om beställning av egen brandskyddsutbildning. Max 50 deltagare.

Kursinnehåll

  • den första viktiga insatsen
  • psykologiskt beteende
  • brandrisker i den egna miljön
  • brandförloppet - uppkomst, spridning och brandförlopp
  • den egna släckutrustningen
  • larm och utrymningsvägar
  • praktik av handbrandsläckare ska ge deltagarna färdigheter i att använda handbrandsläckare och att släcka brand i fyrfat eller motsvarande

Kontakt: KTH Karriär- och kompetensutveckling i samarbete med KTH:s säkerhetsavdelning

personalutveckling@kth.se , sakerhet@kth.se