Grundläggande brandskyddsutbildning

Kursen vänder sig till anställda vid KTH och tar upp både teori och praktik kring grundläggande brandskydd. Teorin syftar till att förhindra att brand i skollokaler uppstår och begränsa konsekvenserna av det. Släckning av brand i kläder är ett av de teoretiska momenten.

Tid: Må 2018-12-03 kl 09.00 - 12.00

Plats: Anges i platsbekräftelse

Anmälan till Grundläggande brandskyddsutbildning 3/12

Sista anmälningsdag: 15 november

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Kostnadsfri personalutbildning men en administrativ kostnad på 800 kr tillkommer vid frånvaro efter sista avbokningsdag. Meddela alltid skriftligen om du får förhinder. Platsen kan överlåtas till en kollega men måste meddelas administratören i sådant fall.

Vid fler sökande än platser kan ett urval ske för en jämnare fördelning över skolor, avdelningar och kön. Önskas fler platser kontakta KTH:s säkerhetsavdelning för mer information om beställning av egen brandskyddsutbildning, kontakt.

Kursinnehåll

  • den första viktiga insatsen
  • psykologiskt beteende
  • brandrisker i den egna miljön
  • brandförloppet - uppkomst, spridning och brandförlopp
  • den egna släckutrustningen
  • larm och utrymningsvägar
  • praktik av handbrandsläckare ska ge deltagarna färdigheter i att använda handbrandsläckare och att släcka brand i fyrfat eller motsvarande.

Omfattning: ca 3 timmar teori och praktik

Antal platser: max 100 deltagare

Kontakta oss vid frågor, personalutveckling@kth.se, KTH Karriär- och kompetensutveckling