Till innehåll på sidan

Grundläggande praktisk projektledning för VS

Personalutbildning i projektledning för verksamhetsstödet

Målet med utbildningen är att ge kunskap i projektledning från idé till avslut utifrån en projektledares ansvarsområde. Resursförsörjning, tidsplanering och riskbedömning liksom tips på stöd och verktyg som är bra att känna till innan projektstart. Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren praktiskt kunna leda projekt strukturerat och metodiskt från start till avslut. Utbildningen hålls på svenska och fokuserar på att leda projekt kopplade till utveckling av KTH:s verksamhetsstöd.

Tid: Ti 2024-02-13 kl 09.00 - 16.00

Plats: KTH campus, Kurslokalen, Teknikringen 1

Språk: Svenska

Exportera till kalender

Omfattning

Tre heldagar den 13-14 samt 22 februari kl 9-16.30

Anmälan till kurs

KURSANMÄLAN: Grundläggande praktisk projektledning

Anmälnings- och bokningsvillkor

Sista anmälningsdag är 31 dagar innan kursstart dvs 14 januari 2024. Dock tar vi in kursanmälaningar i mån av plats därefter. Kursavgift ca 6000 kr/person vid ca 15 deltagare. Avgiften justeras efter antalet kursdeltagare (självkostnadspris).

Kursmaterial samt lunch och fika ingår. Avgiften debiteras kursdeltagarens skola/avdelning så tala alltid med din chef först om du önskar gå en utbildning.

Anmälan är bindande d.v.s. kursavgiften debiteras oavsett närvaro eller ej. Platsen går att överlåtas till annan medarbetare vid förhinder innan kursstart. 

Fullständig närvaro krävs på alla kursdagarna för kursintyg.

Urval

Vid fler sökande än platser kan ett urval ske. Ansökningar kopplade till aktuell utveckling av KTH:s verksamhetsstöd prioriteras. Övriga sökande ges plats i mån av utrymme.

Kursinnehåll

  • Projektplan med riskanalys och kommunikationsplan
  • Planering och organisering
  • Kartläggning av resurser, ramar och förutsättningar
  •  Roller och ansvarsområden
  • Att leda andra och kommunicera i ett projekt
  •  Viktigt att tänka på under projektets gång
  • Projektverktyg, mallar och andra tips
  • Överlämning och avslut av projekt.

Målgrupp och kursupplägg

Utbildningen vänder sig till nya eller blivande projektledare som inte tidigare har gått en grundkurs i projektledning. Deltagare från andra universitet och högskolor kan förekomma i syfte att utbyta erfarenheter och utöka kontaktnät.

Utbildningen är särskilt framtagen för att öka kompetensen inom grundläggande praktisk projektledning för personal inom verksamhetsstödet som arbetar med verksamhetsutvecklingsprojekt.

I utbildningen varvas föreläsning med case och gruppuppgift mellan träffarna.

Lärandemål

Efter utbildningen ska kursdeltagaren

-ha kunskap i att initiera, planera, genomföra och följa upp projekt

-ha fått en grundläggande förståelse för organisering och roller i projektarbete

-ha fått kunskap i projektledarens verktygslåda för planering av projekt

-kunna praktiskt planera, genomföra och följa upp projekt i organisationen

Antal deltagare

Max 20 deltagare

Utbildare

Vår externa konsult, Tommy Wedlund har arbetat med projekt i olika former sedan början av 1990-talet och genomför konsultinsatser och kurser inom både agil projektledning samt projektledning. Konsultinsatserna består av grundkurser inom agil projektledning, introduktionskurser, avancerade projektledningskurser samt verksamhetsanpassade projektledningskurser. Under de senaste åren har Tommy arbetat med Lean, Scrum, agila projekt, SAFe®, agil projektledning samt agila IT-stöd som Microsoft Azure DevOps. Han är välbekant med universitetsvärlden och har 30 års undervisningserfarenhet från Linköpings Universitet.

Kontakt vid frågor

Programsekretariatet; wandam@kth.se  och evaflock@kth.se

Samlat utbud och tjänster inom projektkunskap