Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Grundläggande projektledning, 3 dagar

Målet med utbildningen är att ge kunskap i projektledning från idé till avslut utifrån en projektledares ansvarsområde. Resursförsörjning, tidsplanering och riskbedömning liksom tips på stöd och verktyg som är bra att känna till innan projektstart. Efter avslutad utbildning ska kursdeltagaren kunna leda projekt strukturerat och metodiskt från start till avslut.
OBS! Utbildningen tar inte upp projektledning av forskningsprojekt.

Tid: Må 2019-03-25 kl 08.30 - On 2019-03-27 kl 16.30

Plats: Sal meddelas i platsbekräftelsen

Exportera till kalender

KURSANMÄLAN

Anmälnings- och bokningsvillkor

Sista anmälningsdag är den 21 februari. Kursavgift ca 7-9000 kr/person vid ca 15 deltagare. Avgiften justeras efter antalet kursdeltagare (självkostnadspris).

Kursmaterial samt lunch och fika ingår. Avgiften debiteras kursdeltagarens skola/avdelning så tala alltid med din chef först om du önskar gå en utbildning.

Anmälan är bindande dvs kursavgiften debiteras oavsett närvaro eller ej. Platsen går att överlåtas till annan medarbetare vid förhinder senast tre dagar innan kursstart. Eventuell överlåtelse ska meddelas kurssamordnaren skriftligen.

Fullständig närvaro krävs på alla kursdagarna för kursintyg.

Kursinnehåll

Innehållet ska minst ta upp följande moment:

-Projektplan med riskanalys och kommunikationsplan
-Planering och organisering
-Kartläggning av resurser, ramar och förutsättningar
-Roller och ansvarsområden
-Att leda andra och kommunicera i ett projekt
-Att tänka på under projektets gång
-Projektverktyg, mallar och andra tips
-Överlämning och avslut av projekt.

Målgrupp och kursupplägg

Utbildningen vänder sig till nya eller blivande projektledare som inte tidigare har gått en grundkurs i projektledning.

I utbildningen varvas föreläsning med grupparbete i ett gemensamt projekt.

Utbildningen ges i ett samarbete med andra universitet och högskolor i Stockholm. Deltagarna är från olika verksamheter i syfte att utbyta erfarenheter och utöka kontaktnät.

Antal deltagare

Max 15 deltagare

Urval

Vid fler sökande än platser kan ett urval ske för en jämnare fördelning över skolor, avdelningar och kön.

Utbildare

Margareta Tillman, MT Consulting

Kontaktperson

Jennie Reponen, Karriär- och kompetensutveckling, 08-790 7791, personalutveckling@kth.se