Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Grundläggande retorikutbildning för HR

Det ställs krav på HR-medarbetare, som arbetsgivarrepresentanter, att kommunicera tydligt och strukturerat, kunna ta plats och fungera i olika sammanhang och situationer för att uppfattas som trovärdig i sin roll. HR är även en stödjande funktion till medarbetare och chefer där god kommunikation, respekt och förtroende är grundläggande för relationerna. Syftet med den här utbildningen är att stärka förmågan att framgångsrikt formulera och förmedla önskade budskap. Med stöd i retoriska verktyg, övningar och erfarenhetsutbyte kring vanligt förekommande utmaningar kan du bli säkrare i att kommunicera.

Tid: Må 2021-10-18 kl 09.00 - 12.45

Plats: Digitalt via Zoom

Exportera till kalender

Anmälan till Grundläggande retorik för HR

Anmälnings- och bokningsvillkor

Utbildningen ges med en kursavgift på ca 2750 kr/deltagare vid 15 deltagare. Kursavgiften varierar beroende på antal deltagare. Kursen kan ges med 10-20 deltagare. Anmälan till utbildningen är bindande men kan överlåtas till en kollega vid förhinder.

Datum

18 samt 26 oktober kl 9-12:45.

Format

Utbildningen ges online via Zoom men pararbetet genomförs med fördel som en fysisk träff.

Omfattning

Två digitala halvdagar 4+4h samt övning i par/triader ca 1-2 h.

Upplägg

Dag 1: Första utbildningsdagen kommer att innehålla föreläsningar som fokuserar på HR-personalens identifierade utmaningar i retorik. Bland annat hur man fångar och behåller intresset hos de som lyssnar samt hur man förbereder en argumentation eller presentation. Du kommer även att få teori och praktik i dispositionsverktyget Falkmans Trappa, som ligger till grund för pararbetet under den andra halvdagen.

Deltagarna paras ihop i par/triader (över org. tillhörigheterna) och övar med våra föreslagna eller egna case, så att ett erfarenhetsutbyte och lärande kan utvecklas mellan de två utbildningstillfällena.

Dag 2: Under kursens andra halvdag kommer deltagarna få arbeta i par, med en valfritt identifierad yrkesrelaterade retorikutmaning. Paret ska disponera argumentationen enligt Falkmans trappa, för att senare i helgrupp hålla argumentationen och få utvecklande feedback av kursledaren. Det här ger dels aktiv kunskap i hantverket att bygga och utveckla en argumentation, men också lärdom genom att lyssna på andra kursdeltagares argumentationer.

Lärandemål

  • förberedelser för en argumentation, presentation eller ett möte
  • kunna fånga och behålla intresse
  • formulera och förklara på ett tydligt och strukturerat sätt
  • behärska Falkmans trappa, klassisk retorik med modern dramaturgi
  • kunskap i hur du anpassar din kommunikation utifrån situation och sammanhang
  • metoder för att minnas vad du ska säga samt hur du gör intryck så att budskapet blir lättare att minnas
  • anpassning till digitala möten
  • erfarenhetsutbyte och lärande över organisationstillhörigheterna.

Kontakt

Vid frågor och funderingar, kontakta Jennie Reponen, Karriär- och kompetensutveckling, mejl: personalutveckling@kth.se