Till innehåll på sidan

Har du koll på handläggning enligt förvaltningslagen?

Seminarium för anställda som handlägger ärenden, beslutsfattare och andra intresserade av hur förvaltningslagen påverkar hur du inleder och bereder ett ärende, vad som krävs i myndighetens beslut och hur du hanterar överklaganden.

Tid: Fr 2019-05-10 kl 09.30 - 11.30

Plats: KTH campus, sal meddelas i platsbekräftelsen

Exportera till kalender

Anmälan till seminarium i handläggning enligt förvaltningslagen den 10 maj

Anmälnings- och bokningsvillkor

25 april är sista dag för anmälan. Därefter kontakta personalutveckling@kth.se  för eventuella restplatser.
Seminariet är kostnadsfritt dock debiteras en administrativ avgift på 800 kr vid frånvaro utan skriftligt meddelande till arrangören. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag men platsen kan överlåtas till en kollega vid förhinder.

Form

Blended learning - ett digitalt förberedande material som görs individuellt samt ett seminarium med casediskussioner i grupp (ca 2h).

Upplägg

Avsätt ca 1 h för förberedande studier i det digitala kursrummet i Canvas. Länk till kursrummet mejlas alla kursdeltagare i god tid innan seminariet.

Seminariet (2 h) ger tillfälle till diskussioner och frågor kring ärendehantering enligt förvaltningslagen, varav vissa är studentärenden.

För deltagande på seminariet förutsätts det att du har gjort det förberedande materialet.

Syfte och mål

Syfte och mål med utbildningen är att anställda vid KTH ska arbeta rättssäkert enligt de krav som förvaltningslagen ställer på KTH som myndighet.

Föreläsare

Anna Sandström, förvaltningsjurist, GVS/Planering, kvalitetssamordning, förvaltningsjuridik.

Kontakt
Karriär- och kompetensutveckling, Human Resources (GVS), mejl: personalutveckling@kth.se