HLR-utbildning

Alla anställda är välkomna till den här kursen i HLR. Syftet är att kursen ska ge dig kunskap och trygghet i att utföra hjärt- och lungräddning. Kursen är tvåspråkig, svenska och engelska.

OBS! Anmälan krävs för att delta på kursen.

Tid: Må 2019-11-18 kl 09.00 - 11.30

Plats: KTH Campus, lokal anges i platsbekräftelse

Anmälan till HLR-utbildning 18 november

Sista anmälningsdag 31 oktober. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag passerat. Om du får förhinder kan du överlåta din plats till en kollega, meddela personalutveckling@kth.se .

Kursavgift

1 900 kr/deltagare vid en grupp på 8 pers. Kursavgiften regleras efter antalet deltagare. Max 12 deltagare. Kursavgiften debiteras deltagarens avdelning/enhet efter sista anmälningsdag. En överenskommelse med sin närmaste chef krävs innan kursanmälan.

Begränsat antal platser: 12 st. Vi tillämpar inte först till kvar, utan vi strävar efter en jämn fördelning över skolorna.

Språk

Den här utbildningen ges på svenska med engelsk textning. Eftersom kursen är tvåsåpråkig, båda svenska och engelska, behöver du inte tala flytande på båda språken för att kunna delta.

HLR-utbildning

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:

 • utföra medvetandekontroll
 • utföra andningskontroll
 • larma 112
 • utföra HLR vid hjärtstopp
 • lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • bestämma sig för att använda hjärtstartaren
 • starta och ansluta hjärtstartaren
 • följa enkla instruktioner från hjärtstartaren
 • bedöma skillnaden mellan effektiv hosta/milt luftvägshinder och ineffektiv/allvarligt luftvägshinder
 • utföra ryggslag och buktryck på stående eller sittande person med ineffektiv hosta/allvarligt luftvägshinder
 • utföra HLR på liggande eller medvetslös person med luftvägsstopp

Omfattning

Kursen är 2,5 timme lång och hålls av utbildare från företagshälsovården Avonova.

Som chef kan du också beställa HLR-utbildning till hela din enhet. Kontakta Avonova för beställning, offert m.m.

Frågor?

Kontakta oss om du har några frågor: personalutveckling@kth.se , KTH Karriär- och kompetensutveckling.