Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s Storträff

En gång per termin bjuder Vicerektor för utbildning in personal och studeranderepresentanter till Storträffar som tar upp aktuella och prioriterade frågor för KTH:s utbildning.
Upplägget är främst i rundabordsformat där du kan välja på flera olika teman att nätverka och diskutera

Tid: To 2019-11-21 kl 12.00 - 16.30

Plats: Ångdomen, samt tillhörande grupprum, KTHB

Kontakt:

Viggo Kann viggo@kth.se

Exportera till kalender

Saker som kan diskuteras på Storträffar är exempelvis:
- Hur fungerar schema och lokaler?
- Hur fungerar Canvas, Ladok och andra utbildningsadministrativa system?
- Hur bör KTH arbeta med breddad rekrytering och livslångt lärande?
- Hur fungerar olika pedagogiska utvecklingsarbeten i praktiken? Exempelvis införande av betygskriterier; nya rutiner för kursanalys och användandet av LEQ.
- Hur står sig KTH jämfört med utbildningar globalt?

KTH:s utbildningsnämnd (UN) tillsätter en beredningsgrupp efter Storträffen som går igenom och vid behov agerar utifrån det som tagits upp.

Antalet platser är begränsat till ca 160 så anmäl dig gärna i god tid.
Övrigt: Lunch och fika serveras

Anmälan: www.kth.se/form/stortraff-ht2019

Webbadress för mer information

www.kth.se/social/group/prioriterade-fragor-/