Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kris och medmänskligt stöd

Målet med kursen är att deltagarna ska få ökade kunskaper kring kristeori, KTH:s interna anvisningar och vilka stödfunktioner som finns. Kursen varvar teori, grupparbete och fallstudier. Syftet med kursen är att stärka chefens ledarskap vid kris och ge både chef och skyddsombud verktyg att hantera en krissituation.

Tid: On 2018-10-10 kl 09.00 - 14.00

Plats: KTH Campus

Exportera till kalender

Anmälnings- och bokningsvillkor

Anmälan till Kris- och medmänskligt stöd 10 oktober 2018

Sista anmälningsdag har passerat, kontakta personalutveckling@kth.se för information om restplatser och nästa tillfälle.

Anmälan är bindande. Vid avbokning ska det meddelas skriftligt senast 5 dagar före kursstart. Anmälan kan överlåtas till annan medarbetare, kontakta om eventuell överlåtelse omgående via e-post. Det är viktigt att närvara och delta under hela kursen. Vid ogiltig frånvaro kommer en administrationsavgift på 800 kr debiteras.

Kursinnehåll

  • KTH:s larm- och krisorganisation och dess processer
  • Grundläggande kunskaper i kristeori och krishantering (kris, faser, reaktioner och bemötande och hur man utformar krisstöd)
  • Kunskap om stödfunktioner – hjälp och handledning
  • Grupparbete, att hantera en incident

Målgrupp och kursupplägg

Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud, studerandeskyddsombud och de som ingår i respektive skolas krisgrupp.

Teori och grupparbete med fallstudier, deltagarna förses med handouts. Lunch serveras i samband med grupparbete.

Urval

Vid fler sökande än platser kan ett urval ske för en jämnare fördelning över skolor, avdelningar och kön.

Utbildare

Lotta Gustavsson, personalavdelningen, Roine Hammar, Säkerhetschef och Ann-Britt Lindholm från företagshälsovården.

Kontaktperson

Linnea Bogren, Karriär- och kompetensutveckling, 08-790 72 57, personalutveckling@kth.se