Till innehåll på sidan

KTH:s Kollegiala forum 2020-10-12

Fakultetsrådet arbetar med kollegial förankring och en dialog över ämnesgränser.

Det kollegiala forumet är en mötesplats för forskare och lärare på KTH. Där ska frågor som är angelägna för forskning, undervisning och samverkan diskuteras, frågor som berör forskarens eller lärarens egna situationen på KTH och KTH:s utveckling.

Tid: Må 2020-10-12 kl 11.00 - 12.30

Plats: via zoom

Kontakt:

fakultetsradet@kth.se

Exportera till kalender

Vad är akademisk frihet och vad borde det vara?

Höstens första mötet ägnas åt begreppet akademisk frihet – ett begrepp som har olika innebörd för olika forskare, många gånger är värdeladdat och som nu också kan komma att påverka den svenska Högskolelagen. Mötet inleds av professor Pam Fredman, som ger sin syn på innebörden och utvecklingen av akademisk frihet. Detta följs av gruppdiskussioner och gemensamma reflektioner.

Varmt välkommen!

*Pam Fredman är professor emeritus i neurokemi från Göteborgs universitet. Hon har haft många viktiga uppdrag inom universitetsvärlden, bland annat rektor vid Göteborgs universitet, ordförande i SUHF och regeringens särskilda utredare med uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning. För närvarande är hon president för International Association of Universities (IAU), som är affilierat med Unesco.

Zoomlänk till mötet hittar ni under skolkollegiernas sidor (på Social):

ABE

CBH

EECS

ITM

SCI

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-11-06