Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s Kollegiala forum: Ansvarsfull internationalisering och forskarens ansvar

Fakultetsrådet arbetar med kollegial förankring och en dialog över ämnesgränser.

Det kollegiala forumet är en mötesplats för forskare och lärare på KTH. Här ska frågor som är angelägna för forskning, undervisning och samverkan diskuteras, frågor som berör forskarens eller lärarens egna situationen på KTH och KTH:s utveckling.

Tid: Må 2022-04-25 kl 11.00 - 12.30

Plats: via Zoom

Exportera till kalender

Ansvarsfull internationalisering och forskarens ansvar

Mötet inleds med ett föredrag av Tommy Shih, seniorrådgivare vid Nationellt kunskapscentrum om Kina (NKK) samt docent på Lunds universitet.

"Det nuvarande forskningslandskapet kännetecknas av en ökad heterogenitet när det gäller antalet länder som producerar högkvalitativ vetenskap, vilket är en överlag positiv utveckling. Mellan 2011 och 2020 ökade vetenskapliga publikationer i Europeiska unionen (exklusive Storbritannien) med 30%. En betydande del av den tillväxten kan hänföras till forskningssamarbeten med aktörer i vetenskapligt snabbväxande länder, som är icke-demokratier inklusive Turkiet, Saudiarabien, Vietnam, Egypten, Iran, Ryssland och inte minst Kina.

Kinas utveckling till en världsledande vetenskapsnation under de senaste tre decennierna är utan motstycke. Men vetenskaplig utveckling i en auktoritär kontext (som också ses i många andra länder) kommer med utmaningar, såsom bristen på institutionell autonomi för forskningsaktörer och akademisk frihet. Dessutom har snabbt utvecklande vetenskapssystem ofta brister i den etiska granskningen av forskning. Stringenta strukturer och metoder tar tid att formas och interagerar ofta med hyperkonkurrenskraftiga miljöer. Dessa utmaningar kommer att påverka vetenskapens praktiker och normer globalt.

Vad har forskare för ansvar i detta mer komplexa forskningslandskap? Diskussioner kring internationella samarbeten har på senare tid spänt över ämnen som sträcker sig från nationella säkerhetsproblem till vikten av att skydda öppen vetenskap. Här har svaren inkluderat nödvändiga åtgärder (t.ex. exportkontroll eller efterlevnad av cyber/datasäkerhet) för val som mer baseras på omdöme (till exempel moraliska invändningar mot att samarbeta med forskningsaktörer i auktoritära länder)."

Föredraget följs av gemensam diskussion.

Responsible internationalisation: Guidelines for reflection on international academic collaboration

Zoomlänk till mötet hittar ni under skolkollegiernas sidor (på social):

ABE

CBH

EECS

ITM

SCI