Till innehåll på sidan

KTH:s Kollegiala forum: KTH:s modell för strategisk kompetensförsörjning

Fakultetsrådet arbetar med kollegial förankring och en dialog över ämnesgränser. Det kollegiala forumet är en mötesplats för forskare och lärare på KTH. Här ska frågor som är angelägna för forskning, undervisning och samverkan diskuteras, frågor som berör forskarens eller lärarens egna situationen på KTH och KTH:s utveckling.

Tid: Må 2023-02-06 kl 11.00 - 12.30

Plats: zoom

På KTH pågår en översyn av vår modell för strategisk kompetensförsörjning (V-2022-0543). Anställningsordningen är det styrdokument som reglerar modellen, det vill säga karriärvägar och kvalifikationskrav för lärar- och forskaranställningar. I översynen är kallelse av professor en särskild fråga men översynen innefattar också andra frågor såsom kvalifikationskrav för lärartjänster och hur regelverket tillämpas och skapar praxis. På KTH:s kollegiala forum den 6 februari presenterar arbetsgruppen för översynen resultaten så här långt. Arbetet har framför allt bestått av samtal inom KTH i olika fora, såsom skolkollegier, skolornas ledningsgrupper, rekryteringskommittéer, anställningsnämnden och fakultetsrådet men även av utblickar på hur det ser ut på andra universitet och vilken utveckling av KTH:s fakultet vi har haft på senare år. Vidare vill vi ta tillfället i akt att diskutera och få inspel på en av de frågor som samtalen pekar på som särskilt viktig: kvalifikationer för handledare.

Mötet kommer att delas upp i två delar:

1. Presentation av resultat med utrymme för frågor och kommenterar (45 min)

2. Samtal om handledarkvalifikationer och hur de bedöms (den här delen kommer att ske i triosamtal med mall för dokumentation, 45 min)

Formatet för den andra delen är särskilt valt för att inhämta erfarenheter från kollegiet och för att kunna använda dem i det fortsatta arbetet. Frågor och kommentarer under den första delen är likaså viktiga som input i arbetet. Förändringar i anställningsordningen kommer också att gå på remiss inom KTH, bland annat till skolkollegierna.

Zoomlänk till mötet hittar ni under skolkollegiernas sidor (på social):

ABE

CBH

EECS

ITM

SCI

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-01-17