Till innehåll på sidan

NU2020 Sveriges största konferens för utveckling av högre utbildning

Temat för konferensen 2020 är Hållbart lärande, med särskilt fokus på kritiskt tänkande, socialt ansvarstagande och breddat deltagande. Med temat sätter vi fokus på målsättningen god utbildning för alla och riktar strålkastarna mot undervisning och lärandemiljöer som är utformade med målet att bidra till ett socialt hållbart samhälle, ett jämställt och jämlikt deltagande i undervisning samt former som uppmuntrar studenter att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Tid: On 2020-10-07 - Fr 2020-10-09

Plats: Campus Flemingsberg

Kontakt:

Hedda Söderllundh

NU2020 är den sjunde NU-konferensen i ordningen. NU, som står för Nätverk och Utveckling, är en konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är lärare och övriga medarbetare (t.ex. ledare, studenter och pedagogiska utvecklare) vid universitet och högskolor.

Webbadress för mer information

nu2020.se/

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-01-07