Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

On integrated modularization for situated product configuration

Tid: To 2019-03-14 kl 10.00

Plats: Sal B242, Brinellvägen 83, plan 2, KTH

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Licentiand: David Williamsson , Maskinkonstruktion

Granskare: Prof. Johan Malmqvist, Produktutveckling/Industri- och materialvetenskap, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Huvudhandledare: Doc. Ulf Sellgren

Exportera till kalender