Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rekrytering på KTH – fakultetsperspektivet, del 4

Seminarieserien Rekrytering på KTH – fakultetsperspektivet vänder sig till ledamöter från KTH:s rekryteringskommittéer och befordringsnämnd. Seminarierna ger dig som ledamot nödvändig kunskap inför ditt uppdrag samt möjlighet till erfarenhetsutbyte och nya kontakter.

I Strukturerad intervjuteknik, del 4 i seminarieserien går vi igenom teori och praktik inom intervjuteknik samt övar på strukturerade intervjuer tillsammans.

Tid: To 2018-10-11 kl 09.00 - 12.00

Plats: D36, Lindstedtsvägen 5

Exportera till kalender

Välkommen med din anmälan senast den 27 september: Anmälan till Intervjuteknik 11/10-18

Utbildning i strukturerad intervjuteknik

Målgrupp: ledamöter i rekryteringskommittér och befodringsnämnd

Vi går igenom upplägg och förberedelser inför intervjuer, tittar på klassiska fallgropar och medvetandegör intervjuarens roll i mötet. Efter genomgången utbildning har du en god grund att bygga vidare på så att du kan känna dig mer förberedd, tryggare i intervjusituationen och säkrare i ditt val av slutkandidat.

Det kommer också att finnas material för fortsatt träning på egen hand.

Rekrytering på KTH - fakultetsperspektivet


Seminarieserien syftar till att ge en förståelse för uppdraget att ingå i en rekryteringskommitté, utveckla kompetensen inom rekrytering och utvärdering av sökande till befordringar och utlysta lärartillsättningar samt att genom dialog och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna bidra till ökad enhetlighet gällande behandling och bedömning av sökandes meriter.

PROGRAM

Seminarierna ges i sal D31, Lindstedtsv. 17 eller 5, karta

Del 1 Fredag 23 mars kl 13-16 Lagar och regler
Katja Tollmar Grillner, dekanus och Johan Gerdin, utredare, personalavdelningen.

Del 2 Fredag 13 april kl 13-15 Neutral meritvärdering
Gabriella Fägerlind, Tekn. lic, jämställdhets- och mångfaldskonsult och Katja Tollmar Grillner, dekanus.

Del 3 Fredag 27 april kl 13-15 Pedagogisk skicklighet
Linda Barman, PhD, pedagogisk utvecklare och Katja Tollmar Grillner, dekanus.

Del 4 Påbyggnad 4 och 11 september Strukturerad intervjuteknik
Vi erbjuder seminarier i intervjuteknik för dem ledamöter som är klara med del 1-3. 

Kursmål

Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha fått:

  • kunskap om KTH:s organisation och processer för rekrytering och befordran av lärare
  • kunskap om lagar, regler och riktlinjer som styr rekrytering och lärartillsättningar
  • kunskap om bedömning av vetenskapliga meriter
  • kunskap om neutral meritvärdering
  • kunskap om värdering av pedagogiska meriter

Kursansvarig

Katja Tollmar Grillner, fakultetens dekanus

För mer information, kontakta

Karriär- och kompetensutveckling vid KTH, e-post: personalutveckling@kth.se