Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Storträffen våren 2022 – Samskapande av vår utbildning

Välkommen till Storträffen om utbildningarna på KTH! Arenan för diskussioner, erfarenhetsutbyten och utveckling. Alla på KTH välkomna!

Tid: Må 2022-05-23 kl 12.30 - 16.30

Plats: E1

Exportera till kalender

Fysisk storträff med mycket på engelska

Vårterminens Storträff, som har temat ”Samskapande av vår utbildning”, kommer bli helt fysisk och till stora delar på engelska (i plenum samt i flera diskussionsgrupper). Mer information hittar du i detaljprogrammet längre ned.

Anmälan är stängd

Program

Översikt

Aktivitet Tid
Mingel och lätt lunch i E1 12.00 - 12.30

INTRODUKTION I E1
inklusive panelsamtal med ett flertal aktörer, lärare, ledare,
THS, GVS, Digitalt lärande, Teknikföretagen och
en professor i Engineering Education Research från University of Michigan.

12:30 - 13:20
PAUS 13:20 - 13:30
PITCH-SESSIONER IN E1 13:30 - 13:50
3 rundabordsdiskussioner ELLER demonstrationer 14:00 - 15:40
TILLBAKA I E1 15:45 - 16:30

Detaljprogram

Detaljprogram kan man hitta här

Arenor för utveckling av KTH:s utbildningar

För att stärka samarbete, erfarenhetsutbyte och kontinuerlig kvalitetsstärkning av KTH:s utbildningar har storträffar och PriU-grupper utvecklas under de senaste åren. Samtliga på KTH är välkomna.

Storträffar

En gång per termin bjuder Leif Kari vicerektor för utbildning in samtliga på KTH (lärare, utbildningsledare, utbildningsadministrativ personal och studeranderepresentanter) till storträffar som tar upp aktuella och prioriterade frågor för KTH:s utbildning. En stor del av träffen är i rundabordsformat där du kan välja på flera olika teman att nätverka och diskutera runt. Bordsledare ansvarar för att summera och formulera hur KTH gemensamt skulle kunna gå vidare med respektive fråga.

Arbetsgrupper för prioriterade frågor (PriU)

PriU-grupperna samlas runt enskilda specifika teman och träffas under
året för att fördjupa diskussionerna och idéutvecklingen. All intresserad
personal och intresserade studenter är välkomna att delta i PriU-
grupperna.

Kontakt