Till innehåll på sidan

UCL Cities Partnerships Programme Stockholm 'Climate Change and Health in the City'

Lansering av UCL Cities Partnerships Programme med Stockholm i samband med att utrullningen av Horisont Europa. EU:s nya ramverksprogram och viktigaste finansieringsflöde för forskning och innovation är ett bra tillfälle att samla partner i partnerskapsprogrammet för städer och formulera programmets mål under de kommande tre åren. Program och information på engelska.

Tid: Ti 2021-06-15 kl 10.00 - 12.30

Plats: Zoom https://ucl.zoom.us/webinar/register/WN_rAlKc3iRQX2CzQ8hdUP1Qg

Exportera till kalender

Lanseringsmöte om Forskning och Innovation 15 juni

Detta evenemang samlar de fyra partnerinstitutionerna: Karolinska Institutet (KI), KTH Royal Institute of Technology (KTH), Stockholms universitet (SU) och UCL, runt starten av Horizon Europe, det nya ramverksprogrammet för finansiering av forskning och innovationi EU. Det är ett initiativ från UCL Cities Partnerships Program: ett strategiskt UCL-initiativ som stöder, finansierar och främjar arbete mellan forskare i London och kollegor i städer i hela världen, i syfte att utveckla hållbara forsknings- och utbildningspartnerskap över olika discipliner. Stockholm ansluter sig till Rom och Paris som partnerstäder under detta läsår.

Detta evenemang är ett tillfälle att profilera UCL, KI, KTH och SU: s styrkeområden inom forskning och framgångar under Horisont 2020, där man sammanlagt fick 850 miljoner euro i EU-anslag. Nu när det är klart att Storbritanniens har en koppling till Horizon Europe kan vi bygga vidare på denna prestation.

Programmet omfattar en strategisk översikt över Horizon Europe, med fokus på samarbetsmöjligheterna i linje med de tematiska fokusområdena i partnerskapet mellan UCL och Stockholm trio, och ger en möjlighet att profilera organisationernas forskningsstyrkor inom klimat och hälsa, samt städernas innovationsaktörer.

Programmet är av intresse för etablerade forskare eller medarbetare som är involverade i att leda eller övervaka forskning och innovation inom privat och offentlig sektor och inom akademin.

Nyckeltalare inkluderar forskningsledare av mycket framgångsrika samverkansforskningsprojekt inom klimatförändringar, hälsa och nya tekniker och innovation.

Detaljerat program och talare (på engelska) i detta worddokument (docx 25 kB)

Anmälan sker via e-post till vpi.global@ucl.ac.uk eller direkt via denna Zoom länk  
Kontaktperson: Dr. Catalina Turcu Academic Director, Cities Partnerships Programme Stockholm

Innehållsansvarig:Louise Gustafsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-01-11