Till innehåll på sidan

Utbildning i att förebygga och hantera konflikter på arbetet för ledare/chefer

Utbildningen tar ett helhetsgrepp kring konflikthantering i arbetslivet. Deltagaren får verktyg för att förstå, förebygga och hantera konflikter. Resultatet är trygga chefer och ledare som har ett gemensamt förhållningssätt vid konflikthantering.

Tid: Ti 2024-04-09 kl 08.30 - 16.30

Plats: KTH Campus, lokal meddelas i platsbekräftelsen

Sista anmälningsdag är 8 mars 2024. 

Anmälan till utbildning i att förebygga och hantera konflikter på arbetet

Bokningsvillkor

Kursavgiften är ca 3 000 kr/deltagare vid en grupp på 15 personer. Kursavgiften anpassas efter antal deltagare. Anmälan är bindande och kursavgift debiteras deltagarens skola/avdelning efter sista anmälningsdag så godkännande från närmaste chef krävs för anmälan.

Urval

Vid fler sökande än antalet platser sker ett urval med grund i en jämnare spridning över organisation och kön. Begränsat antal deltagare till max 20 och minst 10 deltagare.

Kursinnehåll

  • Förstå konflikter: Vad är ett gott samarbete, hur eskalerar konflikter och vilka lösningar är lämpliga beroende på konfliktens dignitet.
  • Roller vid konflikt: Medarbetarens, chefens respektive HR:s roll och ansvar vi små och stora konflikter på arbetsplatsen.
  • Förebygg konflikter: Det är chefens jobb att fånga tidiga signaler på konflikt och hantera dem i ett tidigt skede. Du får verktygen här.
  • Hantera konflikter: Deltagaren får öva på medling vid mindre konflikter utifrån konkreta case.

Utbildningen genomsyras av det opartiska förhållningssättet vilket stärker förmågan att ingripa i en situation och genomföra problemlösande samtal utan att själv uppfattas som en part i konflikten. Som stöd tillhandahåller Medlingscentrum den tryckta guiden för medling vid mindre konflikter samt ett kurskompendium.

Under utbildningsdagen varvas gruppsamtal med föreläsning, övningar och analys av verkliga konfliktcase. Efter kursen har deltagaren konkreta verktyg för att förebygga konflikter i arbetsgrupper. De kan bedöma en konflikts allvar och föreslå lämpliga lösningar samt medla i vardagliga konflikter.

Målgrupp

Chefer och ledare med personalansvar och/eller arbetsledaransvar.

Omfattning

En dag (8 tim) varvat med teori och case/fallstudier. Deltagarna förses med handouts. Lunch och fika serveras. 

Kursavgift

Kursavgiften är ca 3 000 kr/deltagare vid en grupp på 15 personer. Kursavgiften anpassas efter antal deltagare.

Kursledare

Annika Thomsson, Medlingscentrum

Kontakt

Personalutveckling, personalutveckling@kth.se