Till innehåll på sidan

Utbildning i fastighetssystemets webbportal

Medarbetare kommer att få möjlighet att utbilda sig i hur man använder fastighetssystemets webbporta

Tid: On 2023-11-29 kl 13.00 - 14.30

Plats: Kurslokalen, Teknikringen 1

För att öka kunskapen om KTH:s lokaler erbjuder fastighetsavdelningen en utbildning i webbportalen, PythagorasWeb, för övriga anställda. Under denna utbildning kommer användarna att lära sig hur man hämtar information om planlösningar, rumstyper och andra lokalattribut. Två stycken utbildningstillfällen, vardera på 45 minuter, kommer att hållas.

Utbildningen kommer att inkludera följande moment:
• Organisera vyer i användargränssnittet
• Byta navigationsträd
• Ta fram en lista på KTH:s byggnader
• Arbeta med byggnadskort och förstå byggnadsattribut
• Hitta en lista på rum inom en byggnad
• Exportera rumslistor för byggnader
• Arbeta med våningsplanskort
• Hämta information om en särskild lokal
• Exportera en planlösning till PDF
• Öppna externa moduler i fastighetssystemet
• "Supersökfunktionen"

Samtliga deltagare utmanas ta med sig en egen dator för att kunna testa logga in och arbeta med webbportalen. Vid ett stort antal anmälningar kan det vara nödvändigt att genomföra en urvalsprocess.

Anmälan

www.kth.se/form/65369ad88133f15000fd31f1

Webbadress för mer information

intra.kth.se/campus/lokalforsorjning/fastighetssystem-1.1091039

Kontaktperson

Nicholas Smart
lokaler@kth.se

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-10-26