Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Förberedelser för medarbetare inför lönesamtalet

Förutsättningen för ett bra lönesamtal är att både chef och medarbetare är väl insatta i syftet med samtalet och har förberett sig väl genom att bl.a. ta del av lönekriterier och parternas gemensamma lönestatistik.

Tips och råd till medarbetare inför lönesamtalet

Här hittar du informationsmaterial till dig som är medarbetare inför lönesamtalet med din chef.

Tänk tillbaka – vad har du presterat under året

Första steget i att förbereda dig inför ditt samtal om lön är att gå igenom hur du bidragit till verksamhetsmålen det senaste året. Basera dina argument på vilka prestationer du gör och vad du har uppnått, vilket ansvar du tar och om ditt arbetsinnehåll eventuellt har förändrats.

Argument för höjd lön

När en arbetsinsats ska värderas utgår man från innehållet i arbetet och skickligheten med vilken arbetet utförs. Det är därför viktigt att du vet vilka arbetsuppgifter och vilken typ av skicklighet som värdesätts särskilt på din arbetsplats. Du behöver också veta hur du ligger till lönemässigt och hur din lön utvecklats över åren.

Reflektera över din prestation gentemot:

  • de lokala lönekriterierna
  • KTH:s regler och riktlinjer för lönesättning

Ta reda på:

  • den aktuella lönestatistiken
  • marknadslöneläget

Utgå ifrån utvecklingssamtalet

Gå tillbaka till det utvecklingssamtal du haft tidigare under revisionsåret. Vad kom du och din chef överens om? Återkoppla gärna till ditt utvecklingssamtal när ni samtalar om din prestation och argumentera för hur du har utvecklats sedan dess. Utgå från satta mål och beskriv hur väl du uppfyller kraven som ställdes på dig.

Kom förberedd till ditt lönesamtal

Sammanfatta ovanstående punkter i ett material som du kan ta med dig till lönesamtalet. Använd den som utgångspunkt och stöd i samtalet med din chef

En bra dialog

I samtalet mellan dig och din chef gäller det att få till en bra dialog. Gå in i samtalet med en konstruktiv ansats, var rak och ärlig och ställ frågor om något är oklart.

Efter samtalet bör du ha fått veta:

  • hur chefen ser på ditt arbetsresultat och din utveckling
  • vad du kan göra för att påverka din lön också mer långsiktigt

Fråga ditt fackförbund

Ett bollplank är alltid bra. Kontakta ditt förbund eller dina fackligt förtroendevalda. De hjälper dig och svarar på dina frågor och funderingar.

Material från arbetsgivarverket

Lönesättning i dialog med chefen - för medarbetare (arbetsgivarverket) (pdf 46 kB)