Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Grundläggande brandskyddskurs på engelska

Introduktion för all personal

Kostnadsfri förebyggande brandskyddsutbildning erbjuds för alla medarbetare på engelska.

Tid: Ti 2024-03-12 kl 09.00 - 12.00

Plats: Campus Valhallavägen

Exportera till kalender

Anmälan till personalutbildning

Anmälan till personalutbildning i grundläggande brandskydd på engelska

Anmälnings- och bokningsvillkor

Sista ansökningsdag är den 9 februari

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Meddela alltid skriftligen om du får förhinder. Platsen kan överlåtas till en kollega men måste meddelas administratören i sådant fall. Ingen kursavgift men en administrativ avgift på 800 kr tas ut om du inte skriftligen meddelar giltig frånvaro.

Utbildningens format och upplägg

Teori och praktisk övning handbrandsläckare som skall ge deltagarna färdigheter i att använda handbrandsläckare.

Innehåll

  • Brandförlopp, uppkomst, spridning
  • Förebyggande brandåtgärder
  • Brandrisker i den egna miljön
  • Psykologiskt beteende
  • Första viktiga insatsen
  • Den egna släckutrustningen
  • Brand/utrymningslarm
  • Byggnadstekniks brandskydd
  • Utrymningsvägar, utrymningsstrategi
  • KTH:s larmrutiner.

Kostnad

Finansieras centralt. Ingen kursavgift.

Antal deltagare

Max 80 och minst 20 deltagare.

Syfte och bakgrund

Att ge personal kunskap i brandrisker i deras arbetsmiljö samt rutiner för att förebygga dessa.

Mål

Förhindra brand i skollokaler och kontor uppstår och begränsa konsekvenserna av det.

Utbildare

Pär Benjaminsson, Securitas

Kontakt vid frågor om utbildningen

Erik Svärd, Säkerhetshandläggare KTH, mailto

För mer information om KTH:s brandsäkerhetsarbete på engelska: Fire safety at KTH | KTH Intranet