Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

The Unite! Teacher Training and Education Staff Week

Detta evenemang samlar människor som är administrativt engagerade i högre utbildning och utbildning av lärare, personer som arbetar på lärarutbildningscentren eller liknande institutioner.

Tid: Ti 2021-06-15 kl 09.30

Plats: Zoom

Exportera till kalender

Ansvarigt universitet: TU Darmstadt
Datum: OBS! Datum är ändrat, sidan uppdateras när nytt datum är satt!
Max antal deltagare: 30

Denna ”Staff week” handlar om att dela kunskap med fokus på utbildning av lärare och internationalisering av läraryrket. Efter att ha lärt känna varandra vill vi lära oss av varandra hur utbildningen av lärare realiseras på Unite! -universiteten. I arbetsgrupper med fokus på specifika ämnen, kommer vi att fokusera på idén om ett gemensamt utbytesprogram för utbildning av lärare, hur det kan se ut och vad dess fokus bör vara. Vi kommer att överväga digitala och fysiska händelser där alla intresserade studenter från Unite! -universiteten kan delta. Men det kan också helt enkelt handla om att ha en konversation igen och att få möjlighet att lära sig mer om utbildning av lärare vid partneruniversiteten. 

Ämnen som kommer att diskuteras:
-Presentation och diskussion om lärarprogrammen för läraryrket vid berörda universitet (ämnesdidaktik, didaktik)
-Kurser för lärarutbildning vid universiteten
-Presentation och diskussion av förberedande kurser för studenterna
-Praktiska möjligheter på samarbetande skolor / gymnasier (om tillgängligt)
-Möjliga ”mobilitetsfönster” (tider för utbyte) för enskilda ämnen
- Delta i workshops, dela bästa praxis och nätverk med likasinnade yrkesverksamma.

Målgrupp:
Personer som är administrativt engagerade i högre utbildning och utbildning av lärare, personer som arbetar vid centra för lärarutbildning eller liknande institutioner (inte föreläsare för ämnen och ämnesdidaktik)

Syfte:
Utbyta kunskap och utforska möjligheter att initiera ett internationellt nätverk för STEM-lärarutbildning inom Unite!

Sista anmälningsdag är den 14 maj. Länk till anmälan finns här.

För mer information och detaljer finns information här. (pdf 223 kB)