Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Unite! Teaching and Learning - Sustainability Integration: Current Experiences Future Perspectives

Unite! European University Alliance välkomnar alla Unite!-partners lärare till en rad aktiviteter utformade för att dela och utveckla undervisning och lärande i en internationell miljö. Unite! Teaching and Learning-aktiviteterna riktar sig till alla fakulteter och personal som arbetar med utbildning vid alla partneruniversitet. Vi bjuder in dig för att träffa andra kollegor i Unite! och att dela erfarenheter i syfte att utveckla din egen undervisning. Få en inblick i hur undervisning och lärande främjas vid olika partneruniversitet.
Aktiviteterna - webbseminarier, kurser och utbildningsevenemang - drivs av pedagogiska experter från partneruniversiteten och är kostnadsfria. Alla aktiviteter hålls på engelska och är online. För vissa av aktiviteterna kan du få certifikat och vissa av aktiviteterna kan ge poäng.

Tid: On 2022-03-30 kl 09.00

Plats: Metacampus (online)

Språk: Engelska

Exportera till kalender

Pedagogisk aktivitet 4 - Sustainability Integration: Current Experiences Future Perspectives
Ansvarigt universitet: Aalto unversity
30 mars, 09.00-12.00 (CET)

Universitet strävar efter att hitta sätt att integrera hållbarhet i examinationer och kurser. I den första delen av denna workshop delas och diskuteras aktuell praxis och insiktsfulla lärdomar om hållbarhetsintegrering från olika universitet. Den andra delen består av arbete i små grupper med utvalda teman om framtidens hållbarhetsintegration, t.ex. att identifiera flaskhalsar och utmaningar i hållbarhetsintegrering, befintliga kunskapsluckor och organisatoriska stödbehov.

Mål med denna workshop:
•Bekantskap med en mängd olika metoder för hållbarhetsintegration
•Reflektion kring aktuella utmaningar och stödbehov inom hållbarhetsintegration i lärosäten
•Kartlägga möjliga riktningar för framtida utvecklingsarbete för förbättrad hållbarhetsintegrering

Målgrupp:
Alla som är intresserad av integration av hållbarhet i läroplaner, kurser och organisatoriska miljöer.

Kontaktperson: Paula Schönach, email: Paula.schonach@aalto.fi

Sista dagen för anmälan är den 18 mars. För att anmäla dig till denna workshop behöver du registrera dig på denna länk till Metacampus , en steg-för-steg guide för registrering finns på denna pdf. (pdf 1,5 MB)