Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Advanced English in Cambridge

Lär dig avancerad engelska på Cambridge university.

ANSÖKAN ÄR STÄNGD!

Praktisk information

Tid: 9-13 september, avresa till Cambridge den 8 september

Plats: Cambridge University

Antal platser: max 12 deltagare

Kursavgift: Finansieras avErasmus+ stipendiet, EU. Kostnad för resa och boende tillkommer.

Boende: Faktureras kursdeltagarens avdelning. Boendet på Sidney Sussex College kostar ca 5.500 kr.

Resa: Kursdeltagaren bokar sin resa tur & retur samt transfer. Kostnaden faktureras kursdeltagarens avdelning.

KTH strävar efter att fler ska kunna utvecklas språkligt och erbjuder därför en kurs i engelska på en betydligt högre nivå än tidigare. Detta för att underlätta för de som idag deltar i den interna internationaliserings- processen. KTH:s internationella verksamhet innefattar en rad program, projekt och samarbeten som många arbeta med idag.

Lärandemål

Syftet med 5-dagarskursen i Cambridge är att bli mer självsäker på engelska och kunna kommunicera i sammanhang inom och utanför KTH.

  • Att på ett professionellt sätt kunna förmedla information och kunskap i uppdrag utanför KTH och på samma sätt kunna tillskansa sig kunskap och information.

  • Medverka i projekt, nätverk och samarbeten med andra myndigheter och företag.

  • Förutom förbättrade språkkunskaper kommer resan erbjuda möjligheter till att lära känna andra på KTH som du vanligtvis inte arbetar med. Helt nya bekantskaper och nya kontaktytor bidrar till ökad kunskap av KTH:s verksamhet.

Målgrupp

Anställda på KTH VS med förkunskaper i engelska på C1-nivå samt med arbetsuppgifter eller uppdrag på KTH som kräver engelska på en hög nivå. Kravet styrks av sökandes chef samt med språktest från Cambridge university.

Språktestet skickas digitalt, när du blivit antagen till kursen, och kompletteras ansökan.

Europaskalan för språk: www.kurser.se/guider/sprakguiden/europaskalan-for-sprak-8380

Ansökan till kursen

Ansökan till Advanced English in Cambridge

Krav på sökande

Kursdeltagaren behöver uppfylla:

  • vara anställd på KTH Verksamhetsstöd

  • ha behov av avancerad engelska i arbetet

  • ha förkunskaper i engelska på C1-nivå

  • inte ha nyttjat ERASMUS+-stipendiet för språkkurs tidigare på KTH.

Urvalskriterier

Vid fler sökande än kursplatser, görs ett urval utifrån kriterierna jämn fördelning över organisation och kön.

Bakgrund

Målet är att motivera och engagera deltagarna till att medverka i projekt och samarbeten, ta emot besök eller på andra sätt bidra till ett internationellt KTH. Fortsätta att bidra med sina kunskaper på ett professionellt sätt, i de olika sammanhang som deltagarna i dag befinner sig igenom sin roll på KTH.

Kontaktperson vid frågor

Anna Hellberg Gustafsson, Internationell koordinator, mejl annahg@kth.se