Till innehåll på sidan

Uppdragsutbildningar

KTH erbjuder också skräddarsydda utbildningar för företag och yrkesverksamma inom ett flertal områden.

Kompetensutveckling för yrkesverksamma, uppdragsutbildningar och kompletterande vidareutbildningar från KTH är en ytterligare möjlighet till fortbildning förutom KTH:s interna personalutbildningar. 

Kompetensutveckling för yrkesverksamma 

Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor | Lagen.nu