Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Styrelsen och valberedningen

Styrelsen väljs varje år på årsmötet, efter förslag från valberedningen. Vill du vara med i styrelsen eller jobba fackligt på något annat sätt, kontakta valberedningen eller maila saco-s@kth.se för att få mer information. Vill du föreslå någon annan till styrelsemedlem? Kontakta valberedningen med din nominering.

 Styrelsen

Styrelsen består av ordinarie ledamöter och ibland även av adjungerade ledamöter. En adjungerad ledamot har inte valts in på senaste årsmötet men har fått valberedningens godkännande att arbeta med definierade arbetsuppgifter fram till nästa årsmöte.

Saco-S styrelse 2022/2023

Namn Anvarsområden E-post

Charlotte Hurdelbrink

Ordförande, kontaktperson för ITM, representant i CSG, medlemsmöten

hurdel@kth.se

Alexander Baltatzis Vice ordförande, kontaktperson EECS, medlemsregisteransvarig, representant i CSG och universitetsstyrelsen alba@kth.se
Reine Bergström Kontaktperson för SCI, representant i PPK reine.bergstrom@sth.kth.se
Olav Vahtras Lönerevisionssansvarig, fakultetsrådsrepresentant, kontaktperson för CBH, avtalsgruppen vahtras@kth.se
Agnieszka Renman Sekreterare, kontaktperson för doktorander och för ABE agak@kth.se
Annica Hofberg ​Ansvarig för skyddsombuds- och arbetsmiljöfrågor, bitränade lönerevisionssansvarig annica.hofberg@vetenskapenshus.se
Kerstin Lagerstedt

Representant i PPK, kontaktperson för VS, medlemsmöten

kerlag@kth.se
Laila Nauman Lönerevision, skyddsombuds- och arbetsmiljöfrågor, medlemsmöten lailan@kth.se

Stephan Schönecker

Lönerevision, medlemsmöten 

stesch@kth.se

Nele Stoffels Representant i PPK, skyddsombuds- och arbetsmiljöfrågor, ansvarig för hemsidan

stoffels@kth.se

Boel Berg Wincent Doktorandfrågor boelw@kth.se
Anna Tretjakova Representant i anställningsnämnden, skyddsombuds- och arbetsmiljöfrågo annatre@kth.se

Valberedningen

Om du vill engagera dig fackligt genom att jobba i styrelsen, eller har tips på någon du tycker borde sitta med i styrelsen, kontakta valberedningen. Nomineringar tas emot löpande under året. Det finns 350 % att fördela till det fackliga arbetet per år. Alltså 3,5 heltiders ekonomisk ersättning att fördela till skolorna som ekonomisk kompensation för det fackliga arbete de förtroendevalda utför. Fördelningen görs av styrelsen och tiden styrs av ledamöternas uppdrag.

Saco-S valberedning

Namn E-post Telefon
Hans Edin (sammankallande) edin@kth.se +46 8 790 76 39

Pieter Brokking

brokking@kth.se +46 8 790 92 70
Karin Odelius hoem@polymer.kth.se +46 8 790 80 76