Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Saco och Saco-S

Saco består av 21 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de består av yrkes- och examensgrupper. Varje förbund driver intresse- och yrkesfrågor som är specifika för den egna yrkeskåren. De största enskilda förbunden vid KTH är Sveriges Ingenjörer, SULF, Naturvetarna, Akavia, , Akademikerföbundet SSR, DIK, Sveriges Arkitekter med flera.

Bli medlem!

Att bli medlem i facket ger fackförbunden fler medlemmar och därmed större kraft vid förhandlingar på såväl central som lokal nivå. Bli medlem i ett av 21 Saco-S anslutna förbund! För dig som individ inkluderar medlemskap en inkomstförsäkring och möjlighet till råd och stöd när du behöver det.

Hitta ditt Saco-förbund!

Saco-S

Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor för statligt anställda akademiker är gemensamma. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S. Det ger en effektiv organisation och styrka för dig som medlem. Saco-S företräder nästan 90 000 akademiker. Som akademiker i staten och medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet. Saco-S driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. De tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet. Viktig information om dina anställningsvillkor finns i det övergripande Villkorsavtalet T, och om löner i Löneavtalet RALS 2010-T.

Läs mer om Saco-S

Förjdupa dig i dina anställningsvillkor i Villkorsavtalet T

Fördjupa dig kring lönevillkor i löneavtalet RALS 2010-T

Kontaktförbund

Varje myndighet har ett utsett kontaktförbund, vanligtvis förbundet med flest medlemmar på myndigheten. För KTH är kontaktförbundet Sveriges Ingenjörer. Kontaktförbundet utbildar bl.a. de lokala förtroendevalda, och stöttar dem vid förhandling och frågor.

Figur: Saco-S förhandlar med Arbetsgivarverket. Den lokala föreningen samverkar lokalt på KTH.
Saco och Saco-S