Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Doktorander

På den här sidan har vi sammanfattat den viktigaste informationen om doktoranders rättigheter på KTH. Dessa gäller oavsett om doktoranden är anställd, är här på ett stipendium eller har annan finansiering. Vi länkar också till användbara sidor och dokument.

Kontakt

Vi hjälper dig med frågor som rör dina doktorandstudier.

Saco-S
E-post: saco-phd@kth.se

THS doktorandombud: Ingrid Iliou
E-post: drombudet@ths.kth.se
Tel: 08-790 9875
 

Doktorand med anställning

Doktorander som är anställda på KTH har månadslön som baseras på "doktorandstegen". Doktorandlönerna förhandlas regelbundet fram mellan facket och universitetet. Det är viktigt att notera att uppflyttning på stegen ska göras baserat på studieplanen vilket förutsätter att forskningen fortlöper som planerat.

Doktorand med stipendium

Vi i Saco-S på KTH arbetar aktivt med att helt avsluta stipendier som finansieringsform för doktorandstudier och strävar efter anställning för alla doktorander på KTH. Detta är en reell möjlighet, trots att KTH ofta säger annat, och har genomförts på Chalmers.

Studieplaner

Den individuella studieplanen (ISP) är det viktigaste dokumentet du har som doktorand. De sammanfattar skyldigheter både för dig och din handledare, och är av yttersta vikt i en eventuell konflikt. Se till att den alltid är uppdaterad, att datumen för uppflytt på lönestegen stämmer (och följs), och att ändringar skrivs in allteftersom de görs.

Mer om doktorandstudier på KTH:s utbildningssidor

Mer om doktorandstudier på KTH:s intranät