Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Löner

Varje år genomför KTH en lönerevision. Lönesättningen på KTH regleras genom centrala avtal med Saco-S, OFR/S och Seko. Varje medarbetare har rätt till lönesamtal. Gemensam information om lönerevisionen finns på KTH:s intranät. Där finns även lönestatistik, styrdokument och information om lönesamtalet.

Gobelang i KTH-huset

Saco-S föreningen vid KTH

Saco-S vid KTH är delaktig i revisionsprocessen och säkerställer att processen håller hög kvalitet. Medlemmar är välkomna att kontakta styrelsen via mejl (saco-loner@kth.se) med frågor som rör lönerevisionsprocessen. Inför den årliga lönerevisionen erbjuds medlemmarna möjlighet att ställa frågor till styrelsen under drop in-tider via zoom. En inbjudan skickas via epost. Vid oenighet följs enskilda ärenden upp av styrelsen.

Saco-S lönepolitik

Saco-S har en bra sökmotor för lönestatistik, men ditt eget fackförbund kan också ha lönestatistik för din specifika yrkesgrupp, eller erbjuda råd kring lönesamtal och löneförhandling.

Saco-S lönepolitik går ut på att:

  • lönen ska vara individuell och differentierad;
  • lönesättningen ska grundas på utbildning, prestation, ansvar, kompetens och erfarenhet samt vara sakligt motiverad;
  • lönen ska vara oberoende av kön och andra irrelevanta faktorer;
  • lönen ska spegla medlemmens bidrag till verksamheten;
  • varje medarbetare ska kunna påverka sin lön och sina anställningsvillkor.

Kort om RALS-T

Saco-S och Arbetsgivarverket har tecknat ett centralt kollektivavtal om lön som kallas RALS-T. Avtalet anger syfte och förutsättningar för allt lokalt lönebildningsarbete. Ansvaret för den lokala lönebildningen är delegerat till den lokala Saco-S-föreningen.

  • Avtalet saknar siffra (procentsats) och utgår från en lokal lönebildning med arbetsplatsens lokala ekonomiska förutsättningar som utgångspunkt.
  • Avtalet har fokus på dialog mellan de lokala parterna och kallas ibland ”processavtal”. Arbetsgivaren och Saco-S är tillsammans ansvariga för att processen utvecklas och fungerar.
  • Lönerna ska som huvudregel fastställas genom lönesättande samtal. Det lokala fackliga arbetet kring lön handlar främst om förberedelsearbete och uppföljning. Under själva genomförandet av lönerevisionen får medlemmarna råd av sina förtroendevalda inför sina lönesättande samtal.
  • RALS-T är ett tillsvidareavtal som löper tills vidare. Vår löneprocess löper på oavsett andra fackliga organisationers avtalskonstruktioner.