Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Engagera dig fackligt!

Genom att vara fackligt aktiv samverkar du till en bättre arbetsplats för dig och dina kollegor på KTH.

Saco-S-föreningen på KTH

Kontakta ordföranden i styrelsen och/eller valberedningen. Om behovet av din kompetens är akut kan du adjungeras in direkt under innevarande verksamhetsår, men normalt sett så gör valberedningen en sammanvägd bedömning inför kommande årsmöte om behoven. Nomineringar kan göras till Saco-S valberedning.

Skolsamverkan på KTH

Den lokala Saco-S-föreningen utser samverkansrepresentanter. Kontakta ordföranden i styrelsen eller ansvarig för din skola i Saco-S-föreningens styrelse om du är intresserad eller vill veta mer.

Skyddsombud

Skyddsombuden utses av det största avtalstecknande facket på arbetsplatsen, men görs i praktiken i samråd med alla tre avtalstecknande fack på KTH. Kontakta ordföranden i styrelsen eller ansvarig för din skola i Saco-S-föreningens styrelse.

Nationellt

För nationella fackliga uppdrag gäller inte lokal förtroendetid. Inom statlig sektor finns 10 fackliga heldagar att tillgå. För nationellt engagemang på doktorandnivå finns på KTH vissa lokala regler som ger extra tid.