Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lokala kollektivavtal

Saco-S på KTH tar tillvara saco-anslutna medlemmars intressen genom granskning och förhandling av lokala avtal.

Frågor som regleras i lokala kollektivavtal är:

  • Lön – lönerevision, kriterier för lönesättningen och hur lönesättningsprocessen ska gå till
  • Föräldralön - kompletterar föräldrapenningen upp till 90% av lönen
  • Semester – fler än lagens 25 semesterdagar
  • Ersättning vid sjukdom - kompletterar sjukpenning sjukdag 15 t o m 365 upp till 90% av lönen
  • Tjänstepension - arbetsgivaren betalar in på din inkomst till din framtida pension

Lokala avtal kan kompletteras ytterligare för just vår arbetsplats och förutsättningar. Exempel på frågor som styrelsen har varit med och samverkat om på vår arbetsplats är doktorandlöner, föräldralön, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, ersättning för sjukvårdskostnader, beredskapsjour och villkor för detta, omställningsmedel mm.

Fördjupa dig i våra lokala kollektivavtal