Till innehåll på sidan

Lokala kollektivavtal

KTH har några lokala kollektivavtal som kompletterar eller ersätter bestämmelserna i de centrala avtalen villkorsavtal/villkorsavtal-T.

Lokalt avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar vid KTH (pdf 110 kB)

Lokalt avtal om flexibel arbetstid vid KTH (pdf 246 kB)

Lokalt avtal om arbetstider för lärare och övrig undervisande personal vid KTH (pdf 285 kB)

Tolkningsanvisningar till Lokalt avtal om arbetstider för lärare m.fl. vid KTH (pdf 239 kB)

Handbok för individuella tjänstgöringsplaner på KTH (pdf 831 kB)

Bilaga 1. Tjänstgöringsplan - Exempel från ABE (pdf 737 kB)

Bilaga 2. Tjänstgöringsplan - Exempel från CBH (xlsx 44 kB)

Bilaga 3. Tjänstgöringsplan - Exempel från CBH (xlsx 25 kB)

Bilaga 4. Tjänstgöringsplan - Exempel från ITM (xlsx 102 kB)

Beredskap - Träder i kraft 2023-04-05 (pdf 81 kB)

Ersättning för sjukvårdskostnader (pdf 61 kB)

Lön under föräldraledighet (pdf 568 kB)

Lön under ledighet i övrigt (pdf 250 kB)

Lönetillägg vid tjänsteresor (pdf 711 kB)

Omställningsmedel (pdf 119 kB)

Semester (pdf 694 kB)

Sjuklön under sjuklöneperioden vid koncentrerad tjänstgöring (pdf 235 kB)

Timlönebelopp 2019 (pdf 761 kB)

Överenskommelse om lokal chefskrets 2021 (pdf 88 kB)

Samverkan för utveckling  - länk till sida om samverkan på KTH. Den innehåller bland annat information om genomförande av arbetsplatsträffar  och utvecklingssamtal , så kallad samverkan mellan chef och enskild medarbetare.