Till innehåll på sidan

Lokala kollektivavtal

KTH har några lokala kollektivavtal som kompletterar eller ersätter bestämmelserna i de centrala avtalen villkorsavtal/villkorsavtal-T.