Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Uppdragstagare i utlandet

KTH får inte lokalanställa i utlandet men i vissa fall kan det finnas öppningar för att utföra uppdrag från utlandet.

Om styrgrupp i forskningsprojekt

I vissa EU-projekt finns en rådgivande expertpanel (advisory board members) vars uppgift är att följa upp aktuellt projekt och granska så att det genomförs på ett korrekt sätt. Normalt kommer inte dessa experter till Sverige utan de utför uppgiften från sitt ordinarie arbetsställe. Underlaget för uppdraget är ett avtal med varje ”member” och det finns en budget för detta.

En myndighet som inte är en utlandsmyndighet kan inte lokalanställa arbetstagare i ett annat land än Sverige. Frågan har ställts om s.k. ”advisory board members” kan utföra sitt uppdrag från utlandet utan att KTH för den skull lokalanställt i annat land.

Det kan finnas sådan möjlighet under förutsättning att:

  • Det är fråga om uppdrag och inte anställning
  • Uppdraget gäller enstaka och kortvariga perioder

För att det ska ses som uppdrag snarare än anställning är det viktigt att parterna (KTH och advisory board membern) är överens om ett i förväg avtalat belopp (ersättning för uppdraget). Vid frågor om beloppet kontakta ekonomiansvarig.

Om gästföreläsning i kurs och föredragshållare på forskningsseminarium från utlandet

Myndighet som inte är en utlandsmyndighet kan inte lokalanställa arbetstagare i ett annat land än Sverige. Frågan har ställts om det finns möjlighet att genomföra gästföreläsning i kurs och hålla i forskningsseminarium från utlandet, utan att KTH för den skull lokalanställt i annat land.

Det kan finnas sådan möjlighet under förutsättning att:

  • Det är fråga om uppdrag och inte anställning
  • Uppdraget gäller enstaka och kortvariga perioder

För att det ska ses som uppdrag snarare än anställning är det viktigt att parterna (KTH och gästföreläsaren/seminariehållaren) är överens om ett i förväg avtalat belopp (ersättning för uppdraget). KTH har standardiserade belopp beroende på uppdraget. Dessa belopp är 3000 kr, 6000kr eller 9000kr.

Uppdraget ska inte omfatta en stor del av en kurs utan det måste vara fråga om enstaka och kortvariga perioder. Enligt denna bedömning kan uppdragstagaren genomföra 1-3 gästföreläsningar per termin och lika många forskningsseminarier.