Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Företrädesrätt

Du som fått ett skriftligt besked från KTH om att du inte kommer få fortsatt anställning och att du har företrädesrätt till återanställning anmäler ditt intresse av företrädesrätten här

Vem har företrädesrätt till återanställning?

En arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare har varit sysselsatta. Detsamma gäller arbetstagare som har anställts för begränsad tid enligt 5 § Lag om anställningsskydd (LAS) och som på grund av arbetsbrist inte har fått fortsatt anställning. En förutsättning för företrädesrätt är dock att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren och att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen (25 § LAS). När det gäller företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning ska anställningsperioden vara sammanlagt mer än nio månader i sådan anställning under de senaste tre åren.

Hur länge gäller företrädesrätten?

Föresträdesrätten gäller från den dag uppsägningen skedde eller den dag då du fick det skriftliga beskedet från KTH om att anställningen intekommer att fortsätta och därefter till dess nio månader har förflutit enligt bestämmelser i 25-27§§ LAS jämförda med bestämmelserna i avtalet om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-S).

Hur anmäler jag mitt intresse av att åberopa företrädeserätten?

Du måste aktivt anmäla ditt intresse av att åberopa företrädesrätten. Anmälan görs i KTHs rekryteringssystem Varbi genom att fylla i formuläret på följande länk: Anmälan om företrädesrätt

Dataskyddsförordningen (GDPR)  samt Offentlighetsprincipen  gäller för den som anmäler intresse om företrädesrätt.

Om du inte redan har en användarkonto i Varbi kommer du uppmanas att registrera dig. Du kan även logga in med hjälp av ditt Google, Linkedin eller Facebookkonto. Om du arbetar i Varbi som en del att ditt jobb på KTH och är inloggad med ditt arbetskonto från KTH behöver du logga ut eller byta webbläsare för att kunna logga in som privat användare.

Har du frågor om företrädesrätt?

Kontakta HR på din skola för mer information.