Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utlandstjänstgöring - URA

Om du inom din anställning hos KTH ska arbeta utomlands ska ett URA-kontrakt skrivas för dig och ev. medföljande familj.

En person, och ev. medföljande familj, som utlandsstationeras av svenska staten betraktas som bosatt i Sverige vilket bl.a. innebär att man behåller föräldrapenning och barnbidrag.

Barn som skall utlandsstationeras får inte vara fyllda 19 år.

URA-kontrakt

Om du ska arbeta utomlands i mer än sex månader (det kan också vara aktuellt med kortare tid, beroende på uppdrag) ska ett såkallat URA-kontrakt skrivas för dig och eventuell medföljande familj.

I kontraktet anges vilka villkor som ska gälla under hela utlandsvistelsen. Exempel på detta är ersättning för resekostnader, om hemresor ska ingå och om utlandstillägg och/eller medföljandetillägg ska utbetalas.

Försäkring

I samband med kontraktsskrivningen kommer en URA-försäkring att tecknas för dig och ev. medföljande familj. URA-försäkringen betalas av KTH. Läs försäkringsvillkor för URA-försäkring hos Kammarkollegiet .

Du kan också teckna ett kompletterande egendomsskydd under din vistelse i utlandet genom en anmälan till personalavdelningen som beställer försäkringen hos Kammarkollegiet, se kontakt nedan. Den kostar 1 kr/dygn/vuxen för varje jämnt 50-tusental kronor i ersättningsbelopp. Egendomsförsäkringen är en privat kostnad och är därför en skattepliktig förmån. Läs försäkringsvillkor för Kompletterande egendomsförsäkring URA hos Kammarkollegiet .

Kontakt

För avtal, försäkring och frågor maila ura-admin@kth.se .