Till innehåll på sidan

Distansarbete

Om ditt arbete tillåter kan du ha möjlighet att arbeta hemifrån. Arbetstagaren ska då skriva på ett avtal om distansarbete varje år. Chefen godkänner och beslutar hur arbetet ska redovisas.

Med distansarbete avses, i normalfallet, arbete i hemmet. Som arbetstagare har man ett ansvar för att kunna ta sig till jobbet inom normal inställelsetid om arbetsgivaren kräver det.

Om du behöver arbeta hemifrån finns olika resurser och förhållningsregler för distansarbete. Du ska skriva på ett avtal som lämnas till din närmaste chef för godkännande. Blanketten finns i både word-format  och pdf-format .

Särskild information med anledning av smittspridning av Covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderade den 16 mars 2020 de i Stockholmsområdet som kan att arbeta hemifrån. Där verksamheten så tillåter bör medarbetare tillfälligt arbeta i hemmet efter samråd med närmsta chef. För tillfälligt arbete i hemmet under rådande situation med smittspridning av Covid-19 krävs inte ett skriftligt distansarbetsavtal. Överenskommelse mellan chef och arbetstagare sker löpande.

Tillfälligt arbete i hemmer, sker, liksom avtalat distansarbete, normalt i hemmet. Om arbetstagaren och chef, för att begränsa smittspridning av Covid-19 i samhället, kommer överens om att distansarbete tillfälligt sker i tex fritidshuset så ska man komma överens om vilken inställelsetid som gäller.

Vid tillfälligt arbete i hemmet (liksom vid avtalat distansarbete) gäller den avtalade arbetsskadeförsäkringen endast om arbetet utförs i hemmet. Vid distansarbete på annan plats än i hemmet är det arbetstagarens eget försäkringsskydd som gäller.

Regler för distansarbete

Distansarbete får endast utgöra en del av arbetsveckan, högst 60% av veckoarbetstiden. Distansarbete skall vara frivilligt och bygga på en skriftlig överenskommelse mellan medarbetaren och KTH. Det ska också vara klarlagt hur och när arbetstagaren nås t ex vid externa kontakter eller av kollegor.

Anslutning till KTH:s trådlösa nätverk

Om du behöver komma åt interna resurser hemifrån eller om du är på resande fot, kan du läsa mer på IT-avdelningens hemsida om Citrix KTH-Desktop och om Eduroam som är ett trådlöst nätverk gemensamt för bland annat högskolor runt om i världen. Eduroam finns också på vissa hotell och flygplatser.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Lotta Gustavsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-05-05