Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Personalpolicy och uppförandekod

Här hittar du KTH:s personalpolicy och uppförandekod för medarbetare

Personalpolicy

Personalpolicy för KTH

Riktlinjer till personalpolicy

Personalpolicyn utgår från KTH:s värdegrund, baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion.

Uppförandekod

Uppförandekod för medarbetare

Uppförandekoden kompletterar gällande lagar, avtal, föreskrifter, interna regler och riktlinjer. Uppförandekoden har sin grund i personalpolicyn med riktlinjer. Uppförandekoden utgör en vägledning och ett verktyg i det dagliga och kontinuerliga arbetet vid KTH.