Till innehåll på sidan

Arbetstid

Beroende på anställning kan du ha reglerad arbetstid eller förtroendearbetstid. Om du har förtroendearbetstid omfattas du inte av halv- eller klämdagar, flextid, mertids-, övertids- eller ob-tillägg.

Arbetstid för teknisk och administrativ personal

För medarbetare som arbetar heltid är den ordinarie arbetstiden 40 timmar per vecka och flextid tillämpas. Lördagar, söndagar och helgdagar, Sveriges nationaldag (6 juni), midsommarafton, julafton och nyårsafton är arbetsfria dagar då de infaller på en vardag. Klämdag (arbetsdag mellan två arbetsfria dagar) är också arbetsfri dag och behöver inte arbetas in.

Klämdagar och halvdagar 2021

​Klämdagar

 • 14 maj, dagen efter Kristi himmelfärdsdag

Halvdagar

 • 5 januari, Trettondagsafton
 • 1 april, Skärtorsdagen
 • 30 april, Valborgsmässoafton
 •  5 november, dagen före Alla helgons dag
 • 23 december, dagen före Julafton

Minskning av arbetstiden för deltidsarbetande 2021 se:

Arbetstidsschema 2021.pdf (pdf 211 kB)

Klämdagar och halvdagar 2022

Klämdagar

 • 7 januari, dagen efter Trettondedag jul
 • 27 maj, dagen efter Kristi himmelfärdsdag

Halvdagar

 • 5 januari, Trettondagsafton
 • 14 april, Skärtorsdagen
 •  4 november, dagen före Alla helgons dag
 • 23 december, dagen före Julafton

Minskning av arbetstiden för deltidsarbetande 2022 se:

Arbetstidsschema 2022.pdf (pdf 129 kB)

Flextid

För medarbetare som arbetar heltid, 40 tim/v, är ordinarie arbetstid 8.00-16.30 med obligatoriskt avbrott för minst 30 minuters lunch (ej betald arbetstid). Flextidsramen är på morgonen 06.00-09.00, vid lunch 10.30-14.00 och på eftermiddagen och kvällen 14.00-20.00. Det finns möjlighet till kort paus (15 min) på förmiddagen respektive eftermiddagen.

En förutsättning för flextid är att arbetet kan genomföras med den servicegrad som ska finnas. Flextidssaldot ska stämmas av varje månad genom att medarbetaren lämnar underlaget till sin chef för godkännande. Flextidssaldot ska hållas inom ramen minus 10 och plus 50 timmar. Om saldot understiger minus 10 timmar eller överstiger plus 50 timmar, upphör flextiden att gälla tills saldot har korrigerats. Inarbetad flextid får endast tas ut i ledig tid.

För mer detaljer, läs KTH:s lokala kollektivavtal om flextid .

Flextidsrapport finns att hämta i blankettarkivet om man så önskar.

Mertid

En medarbetare som är anställd på deltid kan arbeta mertid inom ramen för ordinarie arbetstid för en heltidsanställd, dvs mellan kl 8.00-16.30 vardagar. Mertid ska vara skriftligt beordrat av närmaste chef.

Övertid

Enkel övertid avses övertidsarbete på annan tid än den som enligt nedan är kvalificerad övertid, efter att man fullgjort sina ordinarie åtta timmar.

Kvalificerad övertid avses övertidsarbete

 • mellan klockan 19.00 på fredag och klockan 07.00 på måndag
 • mellan klockan 19.00 på dag före Trettondedag Jul, Första Maj, Kristi Himmelsfärds dag eller Nationaldagen och klockan 07.00 närmaste följande vardag
 • mellan klockan 19.00 på Skärtorsdagen och klockan 07.00 på dagen efter Annandag Påsk
 • mellan klockan 19.00 på dag före midsommarafton, julafton eller nyårsafton och klockan 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen samt
 • i övrigt mellan klockan 22.00 och 06.00

Övertidsarbete ska vara skriftligt beordrat av närmaste chef.

Obekväm arbetstid

OB-tillägg betalas för ordinarie arbetstid som enligt schema måste utföras på obekväm arbetstid. Enkelt OB-tillägg gäller mellan kl 19.00-22.00 vardagar. Kvalificerat OB-tillägg gäller mellan fredag kl 19.00 - måndag kl 07.00. Andra tider kan förekomma vid helgdagar.

För mer detaljer, se KTH:s lokala avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för TA-personal .

Förtroendearbetstid

Alla yrkeskategorier, även teknisk och administrativ personal, kan ha förtroendearbetstid. Om du har förtroendearbetstid så omfattas du inte av halv- eller klämdagar, flextid, mertids-, övertids- eller ob-tillägg.

Arbetstid för lärare

Den totala ordinarie arbetstiden är 1 700 - 1 756 klocktimmar per läsår beroende på ålder. Denna arbetstid är oreglerad när det gäller antalet timmar per dag.

För mer detaljer, se KTH:s lokala avtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för Lärare .

Innehållsansvarig:Camilla Carlbom
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-14