Till innehåll på sidan

Anställning av minderåriga

För personer som inte fyllt 18 år gäller särskilda regler för till exempel arbetstider och arbetsuppgifter.

Om en anställd inte fyllt 18 år måste KTH följa speciella regler som regleras av Arbetsmiljöverket. Läs mer i AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö  på Arbetsmiljöverkets hemsida. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid anställning av minderåriga angående äldre och yngre barn, rutiner för information och introduktion, arbetstider och arbetsuppgifter mm.