Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Försäkringar för anställd personal

Som anställd vid KTH omfattas du av olika försäkringar. Några exempel är arbetsskadeförsäkring till och från jobbet och under arbetstid, tjänstegrupplivförsäkring och försäkring när du är på tjänsteresa. Här kan du läsa mer om de olika försäkringarna.

Tjänstegrupplivförsäkring

Livförsäkring som ger ekonomisk ersättning för efterlevande anhöriga till KTH anställda om den anställde skulle avlida.

För mer information, se SPV:s webbsida

För att ta del av arbetsgivarverkets avtal om tjänstegrupplivförsäkring, klicka på länken

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S)

Vid arbetsskada eller arbetsjukdom

Om du råkar ut för en arbetsskada eller arbetsjukdom kan du få pengar från arbetsskadeförsäkringen. Det är AFA Försäkring som betalar ut evetuell ersättning. Följ länken för ytterligare information om hur du anmäler arbetsskada, risk eller tillbud.

Anmäl arbetskada.

Anställda som inte kommer att bli eller väntar på att bli folkbokförda

Sjukvård i Sverige

Innan en anställd blivit folkbokförd och fått ett svenskt personnummer:

Medborgare i EU/EES-länder och Schweiz måste ha med sig ett EU-kort, European Health Insurance Card (EHIC), för att få ta del av subventionerad hälsovård, d v s enbart betala patientavgiften.

För personer som saknar ett giltigt EU-kort eller inte kommer från ett EU/EES-land eller Schweiz gäller Försäkring för utländska besökare för akutsjukvård för personen och dennas familj.

Försäkring täcker inte planerad vård, vaccinationer eller mödravård. Det är lämpligt att komplettera försäkringsskyddet med en privat försäkring.

Försäkring för utländska anställda gäller även vid resor inom Schengenområdet om du har ett giltigt Schengenvisum (90 dagar). När en anställd blivit folkbokförd i Sverige upphör Försäkring för utländska anställda att gälla.

Läs försäkringsvillkoren på Kammarkollegiets hemsida.

Läs mer om försäkringen för utländska besökare på Kammarkollegiets hemsida

Vid resa och utlandstjänstgöring

Tjänsterese- och reseförsäkring

KTH har tecknat en kollektiv tjänstereseförsäkring för alla sina anställda hos Kammarkollegiet. Försäkringens grundskydd gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor för KTH:s räkning.

Läs mer under tjänstereseförsäkringar genom att följa länken

Tjänstereseförsäkringar.

URA - försäkring vid stationering utomlands

URA-försäkringen är till för utlandsstationerad personal och medföljande familj (make/maka/ sambo/barn). Innehåller bland annat ett personskadeskydd och ersätter kostnader för akut sjuk- och tandvård. Försäkringen administreras av Kammarkollegien.

Följ länken för att läsa mer information om utlandstjänstgöring. Utlandstjänstgöring.

Läs försäkringsvillkor för URA-försäkring på Kammarkollegiets hemsida.