Till innehåll på sidan

Försäkringar för gäster och personer med anknytning till KTH

Försäkring för utländska besökare

För personer som inte har svenskt personnummer.

KTH har en försäkring hos Kammarkollegiet för utländska personer eller grupper som har anknytning till myndigheten och som saknar ett tillfredsställande försäkringsskydd. Försäkringen innehåller olycksfallsskydd, skydd för sjukdom, tandvård och hemtransport, egendomsskydd, ansvarsskydd och rättsskydd.

Följ länken till kammarkollegiets hemsida för vidare information. Försäkringen för utländska besökare

Särskilt personskadeskydd

För personer med svenskt personnummer.

Olycksfallsskydd, för icke KTH anställda personer som är varaktigt bosatta i Sverige, ex. gästföreläsare, gästforskare och stipendiater. KTH har en samlingsförsäkring för personer som inte är anställda vid KTH men som likväl bör ges ett personskadeskydd som motsvarar det som gäller för anställda. Personen måste ha svenskt personnummer för att omfattas av försäkringen. Försäkringen innehåller personskadeskydd som motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd.

Följ länken till kammarkollegiets hemsida för vidare information Särskilt personskadeskydd.

Stipendiater

För information om stipendiaters försäkringsläge hänvisas till sidorna om stipendier som hanterad av HR-avdelningen. Klicka på följande länk för att omdirigeras, Stipendier som hanteras av HR-avdelningen