Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontakta Saco-S på KTH

På KTH finns mer än 1800 Sacoanslutna medlemmar bland lärare, doktorander, teknisk och administrativ personal! Saco-S lokalförening vid KTH har som uppdrag att ta tillvara samtliga Saco-anslutna medlemmars intressen.

Logotyp KTH

Kontakt

Styrelsen: saco-s@kth.se

För lönefrågor: saco-loner@kth.se

För phd-frågor: saco-phd@kth.se

Saco-S föreningen på KTH

Saco-S lokalförening vid KTH hjälper dig med förhandlingar och kontakter med arbetsgivaren. Särskild information och stöd erbjuds doktorander.

Tillsammans med fackförbunden SEKO och ST på KTH deltar Saco-S föreningen i skolsamverkansgrupper och i den centrala samverkansgruppen och dess olika beredningar. Representanter från Saco-S finns även i universitetsstyrelsen, fakultetsrådet och anställningsnämnden. Saco-S på KTH tar tillvara samtliga saco-anslutna medlemmars intressen genom granskning och förhandling av lokala avtal, men kan också hjälpa till med förhandlingar och kontakter med arbetsgivaren.