Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bli medlem

Medlemskapet i ett Saco-förbund har du med dig under hela karriären, oavsett om du arbetar statligt eller på någon annan del av arbetsmarknaden och oavsett om du är anställd som handläggare, utredare, expert eller chef.

Fördelar med medlemskap i Saco-S

För dig som individ inkluderar medlemskap en inkomstförsäkring och möjlighet till råd och stöd när du behöver det. Att vara medlem i Saco-S innebär en möjlighet att kunna vara med och påverka beslut som rör KTH:s verksamhet. Utan fack skulle vi inte ha kollektivavtal. Fler medlemmar i facket ger fackförbunden större kraft vid förhandlingar på såväl central som lokal nivå.

Vilka är medlemmar?

KTH:s Saco-S-förening samlar medlemmar som jobbar inom forskning, utbildning, teknik, administration och service. En tredjedel av våra medlemmar är anställda som lärare i någon form, medan medlemmar inom områdena a) teknik/administration/service, b) forskning samt c) doktorandstudier utgör en femtedel vardera av våra medlemmar.

Om du är chef

En viktig drivkraft för att bli chef brukar vara ett intresse för den egna verksamheten som gör att man vill ta ansvar för och påverka hur den utvecklas och förbättras.